Графік роботи: Пн-Пт: з 9 до 19, Сб з 10 до 17- Нд: вихідний

Ціна:

грнгрн

Код товару: 3145

Виробник:

Як купити

Як оплатити

Доставка

Склад г/л
Алкілкарбонові похідні заміщених ароматичних вуглеводнів 7
Тара 1 л, 5 л

Садівництво в Україні має значні перспективи розвитку, враховуючи зростання попиту на плодово-ягідну продукцію на світовому ринку, що робить галузь економічно перспективною. Основними споживачами української продукції є Польща, Франція, Німеччина, Нідерланди, Італія, Австрія, Туреччина, Чехія, Греція та Білорусь.

На внутрішньому ринку України головними споживачами плодово-ягідної продукції є великі роздрібні мережі, частину збуту складають малі торговельні мережі та невеликі магазини. Значний сегмент ринку займають переробні заводи, які спеціалізують на переробці плодово-ягідної сировини та виробництві сокових концентратів, соковмісних нектарів, холодних чаїв і безалкогольних напоїв. Починає розвиватися сектор збуту онлайн. Тому забезпечення потреб як внутрішнього так і зовнішнього ринку якісною плодово-ягідною продукцією вимагає застосування ефективних стимуляторів росту, які будуть покращувати її фізичні, органолептичні та біохімічні показники. Компанії DOLINA вдалося створити препарат, який може розв’язати низку проблем, що виникають під час вирощування. Використання FRUITLIPS® допомагає покращити забарвлення, форму, стан поверхні, цілісність плодів, збалансувати вміст сухих та сухих розчинних речовин, цукрів, пектинових речовин, аскорбінової кислоти та фенольних сполук.

МЕХАНІЗМ ДІЇ НА КЛІТИННОМУ РІВНІ

У результаті застосування FRUITLIPS® виявлено його значну регенеративну та антистресову дію, що має комплексний вплив як на кожну клітину окремо так і на рослинний організм у цілому. Трикомпонентний склад діючої речовини препарату має потужний вплив на рослинні системи за рахунок ефективної взаємодії між собою, під час якої кожен із елементів підсилює дію іншого.

У разі застосування стимулятора росту FRUITLIPS® спостерігається підвищення синтезу фітогормонів, що відповідають за протікання основних біохімічних процесів у рослинному організмі. Фітогормони мають незамінні функції, вони беруть участь у регуляції рухової реакції листя та квіток рослини, цвітінні, зростанні та дозріванні плодів, опаданні листя, зав’язі та плодів, підвищенні інтенсивності дихання, формуванні великих партенокарпічних плодів, стимуляції формування бруньок і росту пагонів.

Однією з важливих особливостей FRUITLIPS® є його вплив на фотосинтетичну продуктивність і вміст хлорофілу в листках. Фотосинтез – це процес утворення зеленими рослинами органічних речовин з CO2 і H2O завдяки енергії світла. Фотосинтез відбувається в органах зелених рослини, і насамперед у листі. В еукаріотів цей процес проходить в особливих органоїдах листках – хлоропластах.

Основна роль у фотосинтезі належить хлорофілу. Процес фотосинтезу є первинним постачальником різноманітних пластичних речовин, багатих на енергію (АТФ) і відновний потенціал. Інтенсивність і продуктивність його регулюється комплексом взаємопов’язаних та взаємозалежних факторів.

Для вивчення впливу FRUITLIPS® на вміст хлорофілу в листках яблуні після третьої обробки дерев препаратом на шостий та дев’ятий день відбирали проби листків для визначення вмісту хлорофілу.

Окрім цього, FRUITLIPS® впливає на біосинтез високомолекулярних з’єднань (нуклеїнових кислот, ліпідів, полісахаридів, білків) для подальшого використання їх як «будівельний матеріал» і отримання енергії.

FRUITLIPS® зменшує опір продихів, які регулюють у рослині газовий та водний обмін завдяки тому, що мають здатність відкриватися та закриватися. Це безпосередньо впливає на процеси транспірації, які контролюють водний баланс рослини.

Також препарат впливає на процеси току цитоплазми, покращує цілісність мембран та підвищує активність ензимів, які виступають каталізаторами практично всіх біохімічних реакцій у рослинному організмі. Вони відіграють надзвичайно важливу роль в усіх процесах життєдіяльності, скеровуючи та врегульовуючи всі процеси обміну.

FRUITLIPS® сприяє накопиченню мінеральних елементів. Проведені дослідження та отримані результати показали, що застосування позакореневих підживлень із використанням стимулятора росту FRUITLIPS® в інтенсивних насадженнях яблуні Ренет Симиренка упродовж вегетаційного періоду мало позитивний вплив на процеси засвоєння, закріплення та розподілу основних елементів живлення (азот, фосфор, калій) листками, річними пагонами та плодами.

FRUITLIPS® сприяє накопиченню мінеральних елементів. Проведені дослідження показали, що застосування стимулятора росту FRUITLIPS® упродовж вегетаційного періоду мало позитивний вплив на процеси засвоєння, закріплення та розподілу основних елементів живлення листками, річними пагонами та плодами.

МЕХАНІЗМ ДІЇ НА РІВНІ РОСЛИНИ

FRUITLIPS® здатний впливати на рослину як на вегетативному так і на генеративному рівні. Виражається ця дія відповідно в покращенні процесів росту пагонів та бокового гілкування. До того ж він впливає на кількість квітів та середню масу плода, що зі свого боку підвищує рівень врожайності.

Товарний аналіз плодів, проведений у саду перед збиранням урожаю, показав, що позакореневе внесення стимуляторів росту FRUITLIPS® сприяло більшому виходу товарних плодів.

Товарна якість плодів – досить важливий показник, який впливає на кінцеву реалізацію продукту. Товарний сорт вкладає в себе поняття градації якості продукції визначеного виду за одним або декількома показниками, які були встановлені нормативною документацією. До цих показників можна віднести зовнішній вигляд (колір і форма), на який може впливати низка негативних факторів, дію котрих можна зменшити, використовуючи препарат FRUITLIPS®. Окрім зовнішнього вигляду, на показники високої товарної якості впливає наявність чи відсутність плодоніжки, розмір, зрілість.

За результатами досліджень, використання FRUITLIPS® сприяло збільшенню виходу здорових плодів на 15,62 % більше у порівнянні з контрольним показником, що доводить ефективність використання препарату з метою покращення товарних якостей.

Успіх зберігання основною мірою залежить від сортових особливостей, але вплив також мають умови вирощування, збирання та зберігання. Деякі сорти вимагають збирання плодів до настання фізіологічної стиглості, так як в іншому випадку вони будуть просто не придатні до зберігання. А це не завжди вдається. Тому використання FRUITLIPS® дозволить уникнути небажаних наслідків, які виникають під час зберігання.

Згідно з дослідженнями, проведеними на базі Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка, використовуючи препарат на насадженнях яблуні, вдалося знизити прояв фізіологічного в’янення на 58 %, підшкіркової плямистості на 91 % та грибних гнилей на 74 %.

Отже, стимулятор росту FRUITLIPS® комплексно впливає на важливі внутрішньоклітинні процеси, що регулюють низку біохімічних процесів. Це – широкий спектр впливу на фізіологічні процеси клітини: водообмін, дихання, вуглецеве та мінеральне живлення рослин, процеси синтезу, транспорту, перетворення та нагромадження органічних сполук, фізіологічні особливості онтогенезу та стійкість рослин до несприятливих факторів довкілля. Препарат стимулює накопичення хлорофілу в листі, що впливає на фотосинтез. Цей процес є одним із найважливіших, що відбувається в природі, адже органічні речовини, які утворюються під час фотосинтезу становлять основу життєдіяльності рослини.

Також FRUITLIPS® підвищує вміст сухих розчинних речовин та цукрів, що визначає енергетичну цінність плодів, зменшує вміст органічних кислот, кожна з яких відіграє певну роль у метаболізмі в рослинних клітинах. Підвищує ступінь лежкоздатності плодів в умовах зберігання та зменшує прояв фізіологічного в’янення, підшкіркової плямистості та грибних гнилей. Усі ці процеси призводять до збільшення рівня врожайності та якості плодово-ягідної продукції, яка відповідатиме найвищим фізичним, органолептичним та біохімічним показникам.

Застосування

Норми застосування

КУЛЬТУРА СТРОКИ НОРМА
Зерняткові культури
(яблуня, груша)
до цвітіння (фаза рожевого бутону) 0,5 л/га
після цвітіння (первинне опадання
зав’язі діаметром 10 мм)
ріст плодів (40 мм – грецький горіх)
Кісточкові культури
(черешня, персик)
до цвітіння (рожевий бутон) 0,5 л/га
після цвітіння (первинне опадання зав’язі)
Виноград до цвітіння (I декада червня) 0,5 л/га
після цвітіння, фаза горошини (II-III декада червня)
налив ягід, перед набуттям забарвлення (II декада липня)
Ягідники
(суниця, смородина,
малина)
до цвітіння 0,5 л/га
після цвітіння, початок росту плодів
ріст плодів (сформовано 50% плодів)

Тех. умови

FRUITLIPS® безпечний у використанні. Класифікація по ВООЗ – 3 клас, безпечна речовина. Препарат нетоксичний, не викликає алергію, екологічно безпечний та абсолютно нешкідливий для комах-запилювачів. Тара та залишки препарату спеціальних методів знищення та знешкодження не потребують.

УВАГА! Під час змішування препарату в маточному розчині або у разі підвищення концентрації від 1,0 % будьте уважні. Можливе випадіння осаду, якщо pH суміші 4 або нижче.

Термін зберігання: 5 років з дати виготовлення.

Щільність, г/см3: 1,015±0,003.

Тарні одиниці: 1 л, 5 л.

ШВИДКЕ ЗАМОВЛЕННЯ